Axima Häggberg – (Pågående projekt) Kontinuerligt verksamhetssstöd i form av administration i kunds ekonomisystem.

Bråvikslinjen – (Avslutat projekt) Projektledning av båttrafik till Kolmården från Norrköpings inre hamn med stopp i Lindö, Esterön och Sandviken. 

Oldfluencer.nu – (Avslutat projekt) Byggt en användarvänlig hemsidegrund för projektägaren att arbeta vidare på.

Sefer Construct AB – (Avslutat projekt) Byggt en hemsida åt Sefer Construct AB som är lätt och användarvänlig för företaget att kunna uppdatera och anpassa löpande vartefter de vill och behöver.

Infriad.com – Utformat hemsidan och arbetat med organisk sökmotorsoptimering.