Axima Häggberg – (Pågående projekt) Kontinuerligt verksamhetssstöd i form av administration.

Bråvikslinjen – båttrafik till Kolmården från Norrköpings inre hamn med stopp i Lindö, Esterön och Sandviken. Här var min roll projektledning tillsammans med Björn Hammarsköjd som äger projektet.

Oldfluencer.nu – (Avslutat projekt) byggt en hemsidegrund för projektägaren att arbeta vidare på.

Sefer Construct AB – (Avslutat projekt)Är ett företag som arbetar med projektering och ritningar i 3D inom byggbranschen. Här har jag byggt en hemsida åt Sefer Construct AB som är lätt och användarvänlig för företaget att kunna uppdatera och anpassa löpande vartefter de vill och behöver.

Infriad.com – Här har jag utformat hemsidan, arbetat med organisk sökmotorsoptimering, designat visitkort, arbetat med min egen marknadsföring och försäljning.